فراخوان نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی منتشر شد
شما اینجا هستید: صفحه نخست اخبار جشنواره فیلم پروین اعتصامی اخبار نهمین جشنواره فراخوان نهمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی منتشر شد

نهمین جشنواره ی ملی و چهارمین جشنواره ی بین المللی پروین اعتصامی

فراخوان نهمین دوره جشنواره

منوی اصلی


حامیان هشت دوره پیشین جشنواره فیلم پروین اعتصامی