شما اینجا هستید: صفحه نخست سومین جشنواره فیلم پروین اعتصامی ستاد برگزاری سومین جشنواره

نهمین جشنواره ی ملی و چهارمین جشنواره ی بین المللی پروین اعتصامی

ستاد برگزاری سومین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

 • مدیر جشنواره: مازیار رضاخانی
 • مدیر اجرایی: فرناز قیصری پور
 • مدیر هنری: کیانوش غریب پور
 • مسئول بخش ویژه: رضا درستکار
 • مسئول ستاد خبری: الهام حسامی
 • مسئول دبیر خانه: مهدیه عراقی
 • مسئول کمیته پخش: علیرضا قبله
 • مسئول امور اداری: سحر پیریایی
 • مسئول امور بین الملل: کوروش جاهد- کوروش کاشی
 • مسئول سایت: حسین جواهریان
 • عکاس: علی تبریزی
 

کانال تلگرام جشنواره


فراخوان نهمین دوره جشنواره

منوی اصلی


حامیان هشت دوره پیشین جشنواره فیلم پروین اعتصامی