شما اینجا هستید: صفحه نخست چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی ستاد برگزاری چهارمین جشنواره

نهمین جشنواره ی ملی و چهارمین جشنواره ی بین المللی پروین اعتصامی

ستاد برگزاری چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی

 • مدير جشنواره: مازيار رضاخاني
 • مدير اجرايي: فرناز قيصري پور
 • مدير هنري: كيانوش غريب پور
 • مدیر رسانه و تبلیغات: رضا درستكار
 • مدیر بازرگانی: صدیقه فیروزی
 • مسئول ستاد خبري: سعیده خدابخش
 • مسئول دبير خانه: پگاه مهدویان
 • مسئول كميته پخش: عليرضا قبله
 • مسئول امور اداري: آرزو حسن زده
 • مسئول امور بين الملل: كوروش جاهد
 • مسئول تشریفات: سارا فهیمی
 • مسئول سايت: آرش سمیعی
 

کانال تلگرام جشنواره


فراخوان نهمین دوره جشنواره

منوی اصلی


حامیان هشت دوره پیشین جشنواره فیلم پروین اعتصامی